Doğu Ege Denizi Kıyı Sularının Ağır Metal Kirliliğinin Izlenmesinde Biyolojik Indikatör OrganizmalarOlarak Ascidanlar ve Bryozoaların Kullanımı


Önen S. (Executive), Küçüksezgin F., Koçak F.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: February 2017