Tümör İlgili Karbonik Anhidraz IX Geninin Transkripsiyonel Regülasyonu


Köçkar F.(Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: January 2009