Türk Akımı Projesi İçin Dip Tarama Yönetim Planı ve Sediman Dağılım Modeli


NEŞER G., GÜNDÜZ M. (Executive), ÜNSALAN İ. D., TANER M.

Project Supported by Other Private Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: August 2017