Düşey Darbeye Maruz Kompozit Borularda Çevresel Etkilerin Araştırılması


Karakuzu R. (Executive)

TUBITAK Project, 2009 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2009
  • End Date: March 2011