Kolon Kanser Modelinde Tgf-ß1'in Adamts-8 Geninin Transkripsiyonel Regülasyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi


Alper M., Köçkar F.(Executive)

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2023
  • End Date: February 2024