DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARININ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE UYUMLANDIRILMASI


Creative Commons License

KOÇTÜRK A. S. (Executive), AKAN P., KIZILDAĞ S., UMUT E., ÇAVDAR Z., URAL ÖZKAN C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: January 2024

Project Abstract

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB), Dokuz Eylül Üniversitesi öncelikli olmak üzere, akademik personel ve öğrencilere ait tez, münferit ve multidisipliner araştırma projeleri ile Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülleri ÖÇM projelerinin gerçekleştirilmesi için laboratuvar ortamı, araştırma destek ve danışmanlık hizmeti sağlama, kurum içinde araştırma kültürünün geliştirilmesi ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş araştırma laboratuvarıdır. Tüm araştırmacıların kullanımına açık olan ARLAB, üstlendiği misyon ile hizmete girdiği 2002 yılından bu yana temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik projelere destek vermekte, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasında rol oynamakta ve eğitim etkinlikleri ile bilgilerin yayılımını sağlayarak bilimsel altyapı sağlamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ARLAB’ın ve Bioİzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Merkez Laboratuvarlarının bilimsel ve teknolojik yenilikler ve gelişmeler ışığında araştırmacılardan gelen yeni taleplere cevap verebilecek şekilde altyapısının geliştirilmesi için gerçekleştirilen 2020.KB.SAG.056 numaralı bu proje çerçevesinde alınan tüm cihazların araştırıcılara eğitimleri verilmiştir ve ARLAB teknikerlerinin gözetiminde sağlık kampüsü içi ve dışından gelen araştırıcılara sürekli hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra, proje kapsamında Bioİzmir bünyesinde laboratuvar ekipmanlarınin  kalibrasyonu ve tıbbi Cihaz test hizmetlerinin uluslararasi  gecerli kosullarda gerceklestirilebilmesi için gerekli olan alt yapı oluşturulmuştur. Kalibrasyon laboratuvarında TS EN ISO/IEC  17025 standartina uygun kalite yönetim sistemi  kurulumu gerçekleştirilmiş ve laboratuvar TURKAK tarafından akredite edilmistir. Desteklenmiş olan bu projenin tamamlanması ile daha nitelikli bilimsel projelerin gerçekleştirilmesi, araştırma makale ve bildiri sayısının artırılması, diğer bilimsel kurumlarla iş birliğinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel olarak rekabet gücüne erişmede ülkemize katkı sağlanması mümkün olmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Laboratuvarı, Bioİzmir Altyapı