Nörogelişimsel Bir Nadir Genetik Hastalık Için Transgenik Fare Modeli Geliştirilmesi Ve Fenotipik Karakterizasyonu: Atg9B Mutasyonu


Diril M. K., Esmen K., Yalçin A., Eren Koçak E., Bağriyanik H. A., Sever Bahçekapili M., et al.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2022
  • End Date: July 2024