Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçlarının izlenmesi (İzmir Körfezi Oşinografik İzleme)


Küçüksezgin F. (Executive), Aydın S.

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: August 2018