Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta ve Hassas Alanları: Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi


Küçüksezgin F. (Executive), Aydın S.

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: September 2011