KOLON KANSERİNDE ADAMTS-8 GENİNİN TRANSKRİPSİYONEL REGÜLASYONU ve ENFLAMASYON SİTOKİNLERİNİN (TNF-α ve IL-6) BU REGÜLASYONA OLAN ETKİLERİ


Alper M. (Executive), Köçkar F.

TUBITAK Project, 2019 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: February 2023