Proteinüri ile seyreden böbrek hastalıklarında aşırı yüksek heseplanan kreatenin klirensinin, glomerül filtrasyon hızında gerçek bir artışı temsil edip etmediğinin ve uzun vadede böbrek fonksiyonlarına etkisinin araştırılması


SOYLU A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: November 2019