ŞİZOFRENİ-BİPOLAR BOZUKLUK SPEKTRUMUNDA ERKEN PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİN TANIMLANMASI: YÜKSEK RİSK DURUMLARINA TRANSDİYAGNOSTİK BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Bora İ. E. (Executive), Akdede B. B., İnal F. N., Baykara H. B., Akay A., Karabay N.

TUBITAK Project, 2019 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: October 2023