An endoscope Cap Producing Precise Photothermal Coagulation Depth and Allowing Positioning (i.e., navigation)


Tozburun S. (Executive), Bağrıyanık H. A., Güneli M. E., Karaçalı B., Ellidokuz H., Öztürk Y., et al.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: December 2024

Project Abstract

Geliştirilmesi esnasında uluslararası bir bilimsel konferansta (2020 SPIE Photonics West ve 2021 ECBO) tam metin olarak sunulan bir pilot çalışmanın ve TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında tamamlanan bir araştırma projesinin somut çıktısı üzerine temellendirilen bu proje önerisi ile amaçlanan; anlık, kesitsel olası ısısal doku hasarını sunan Optik Eş-fazlı Tomografi (OCT) ile güdümlü hale gelmiş lazerle sinir uyarım (LSU) düzenlemesini (hibrit sistemi) geliştirmek ve inşa etmektir. Önerilen araştırma projesiyle tamamlanmak istenilen hedefler sırasıyla dört ana madde altında toplanabilir: Hedef-1: Dalgaboyu tarayan kaynaklı 1.3 μm OCT inşası ve nitelendirilmesi. Hedef-2: OCT güdümlü lazerle vagus sinir uyarımı (L-VSU) düzeneğinin (hibrit sisteminin) inşası ve nitelendirilmesi. Hedef-3: Hayvan çalışmalarında sinir uyarımı yanıtlarını ölçmek için uygun, çok yönlü bir deney düzeneğinin oluşturulması. Hedef-4: Sinir uyarımı yanıtlarının metodik ve istatistiksel incelenmesi için, tasarlanan hibrit sistemin in-vivo sıçan vagus modelinde testi ve histolojik tekniklerle akut ısısal hasar analizi.