Mapping of marine key habitats and assessing their vulnerability to fishing activities in Foça Special Environmental Protection Area, Turkey (Türkiye Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde önemli denizel habitatların haritalandırılması ve balıkçılık faaliyetlerine karşı kırılganlıklarının değerlendirilmesi)


Kaboğlu G., Akçalı B., Kızıldağ N., Tıraşın E. M., Cihangir B., Açık Çınar Ş., et al.

Other International Funding Programs, 2019 - 2020

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: July 2019
  • End Date: July 2020