PYELONEFRİT SONRASI RENAL SKAR GELİŞEN VE GELİŞMEYEN HASTALARDA TLR-4 Asp299Gly ve Thre399Ile POLİMORFİZMLERİNİN VE LÖKOSİTLERDE TLR-4 EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI


SOYLU A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: January 2012