Parametre Belirsizliği Altında Hücre İçi Ağların Modellenmesi Analizi ve Optimal Kontrolü


Çavaş L., Güzeliş C.(Executive), Kalaycı Demir G., Avcu N., Pekergin F.(Executive), Pekergin N.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2012 - 2014

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: May 2014