Sandıklı Afyon Çevresindeki Neojen Volkanizmasıyla İlişkili Hidrotermal Alterasyon ve Cevherleşmelerin Mineralojisi ve Jenetik İlişkisi


YÜCEL ÖZTÜRK Y., GÜNDOĞAN İ.

TUBITAK Project, 2006 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2006
  • End Date: February 2011