Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Apoptoz Ve Rac1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi


Manisalıgil Y. A., Akan P., Kızıldağ S., Bağrıyanık H. A., Güneli M. E., Çelik A., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2012
  • End Date: January 2015

Project Abstract

Amaç: Günümüzde radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi nedeni ile radyokontrast madde kullanımı oldukça artmıştır. İyot içeren radyokontrast (RK) maddelerin intravasküler uygulamasından sonra gelişen nefropatiler, hemodiyaliz veya renal transplantasyon gereksinimi ve ölüm riskini arttırmaktadır. RK nefropatisi oluşum mekanizması hala tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada apoptozis, serbest radikalleri arttırıcı, hücre farklılaşması ve endotel fonksiyonu üzerindeki etkileri olması nedeniyle; farelerde radyokontrast madde uygulaması sonrası gelişen nefropatide, küçük GTPaz Rac1 molekülünün rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: İndometazin ve NG-nitro-L-arjinin metil ester uygulandıktan 15-30 dakika sonra iohekzol (3 g iyot/kg, ip) uygulanarak oluşturulan radyokontrasta bağlı nefropati modelinde, fareler 5 gruba ayrıldı. Tedavi gruplarına iohekzol uygulamasından önce 5 gün boyunca Rac1 inhibitörü EHT1864 (10, 40 ve 100mg/kg) intraperitoneal uygulandı. İohekzol uygulamasından önce kontrol gruplarından birine 5 gün boyunca aynı hacimde salin (ip), diğerine ise hiçbir tedavi uygulanmadı. Nefropati, histolojik yöntemler ve biyokimyasal analizlerle (serum kreatinin ve sistatin C); apoptozis, TUNEL yöntemiyle; serbest radikaller, total antioksidan kapasite analiziyle; Rac1 ve β-PAK ekspresyonları immünhistokimyasal yöntemle değerlendirildi.

Bulgular: İohekzol uygulaması; farelerde nefropati bulgularını, apoptozisi ve Rac1 ekspresyonunu arttırdı. Radyokontrast enjeksiyonu öncesinde EHT1864 ile yapılan Rac1 inhibisyonunun; Rac1 ve onun efektör molekülü β-PAK ekspresyonlarını azalttığı, histolojik bulguları düzelttiği, düşük ve orta dozlarda apoptozisi inhibe ettiği gözlendi. Biyokimyasal analizler ve total antioksidan kapasite sonuçları açısından gruplar arasında fark bulunmadı.

Sonuç: Bulgularımız, kontrast nefropatisinin önlenmesinde küçük GTPaz Rac1'i hedef alan tedavilerin umut verici olduğunu ve daha ileri çalışmalara gerek olduğunu düşündürmektedir.