Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi


AYHAN SELÇUK İ., ÇUBUKÇU K. M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: March 2014