İZMİR ÇEVRESİNDE BORNOVA FLİŞ ZONU'NUN (BATI TÜRKİYE) MATRİKSİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ


SARI B. (Executive), GÜNGÖR T., İŞİNTEK İ., İSKEÇELİ O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: October 2023