Hepatosellüler Kanserde Proinflamatuar Sitokinler Il-6 Ve Tnfa'Nın Mir100hg Geninin Regülasyonuna Olan Etkisinin Belirlenmesi


Alper M., Köçkar F.(Executive), Tokay E., Hacıoğlu N.

TUBITAK Project, 2023 - 2026

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2023
  • End Date: October 2026