Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) ailesi dağılımlarını kullanarak iki bileşenli paralel sistemler için ortalama geriye kalan yaşam zamanının modellenmesi


HÜDAVERDİ AKTAŞ B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2009
  • End Date: August 2011