Likya napları nın metamorfik tektonik birliklerindeki Kretase Eosen istiflerinin paleontolojik verilere rudist foraminifer nannoplankton göre stratigrafisi kinematik özellikleri ve Menderes Masifi ve Afyon Zonu ile karşılaştırılması


GÜNGÖR T., SARI B.

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: April 2016