J774A 1 MAKROFAJ BENZERİ HÜCRE DİZİSİNDE AEROBİK VE ANAEROBİK KOŞULLARDA OLUŞTURULAN YAPAY ENFEKSİYON MODELLERİNDE PSEUDOMONAS AERUGINOSA BİYOFİLMİNE ÖZGÜ HİDROKSİ VE SİKLOPROPAN YAĞ ASİTLERİ PROFİLLERİNİN HÜCRESEL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Baskın A. H. (Executive), Bayrakal V., Küçükgüçlü S., Erkin Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2024 - 2025

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2024
  • End Date: February 2025