Dane İçeren Kohezyonlu Malzemelerin Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri Kullanılarak Niceliksel Sınıflandırılması


Akay O., Özden G., Yavuz A. B., Önal O., Selver M. A.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2005
  • End Date: October 2008

Project Abstract

Bu araştırma çalışmasında sayısal görüntü işleme teknikleri ile granüler materyal içeren  kohezyonlu malzemelerin niceliksel sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Çalışma sırasında öncelikle mevcut görüntü işleme teknikleri ve algoritmaları kullanılarak özellikle daneli malzeme içeren kayaçlar sınıflandırılmaya çalışılacaktır. Araştırmada üç boyutlu modelleme, boşlukların sayısallaştırılması, dane şeklinin tanımlanması gibi konularda karşılaşılması beklenen güçlüklerin yeni filtreleme ve ayrıştırma algoritmalarının geliştirilmesi yoluyla aşılması hedeflenmektedir. Sayısal görüntü işleme bulguları ile malzemelerin mekanik parametreleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması da bu çalışmanın önemli sonuçlarından birisi olacaktır.