Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzlülüğün Taşkın Dalgası Yayılımı Üzerine Etkisinin Deneysel Ve Sayısal Olarak Araştırılması


Özgenç Aksoy A. (Executive), Doğan M., Gül A.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: June 2019