Doğaya Sor En İyi O Bilir: Biyobenzetimden Biyotasarıma


Moğol Ö.(Executive), Altun T. D.

TUBITAK Project, 2018 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Biyobenzetim, doğanın zaman içinde test edilmiş stratejilerini taklit ederek insanoğlunun yaşadığı sorun ve zorluklara sürdürülebilir çözümler arayan disiplinlerarası yenilikçi bir yaklaşımdır. İnsanoğlu yüzyıllardır doğadan ilham alarak tasarım fikirleri oluştursa da bunun bilimsel bir yöntem olarak hayatımıza girmesi çok yeni bir süreç olarak ağırlıkla üniversitelerde akademik ortamda yapılmaktadır. Projemizin amaçlarından biri bu yaklaşımı topluma daha geniş anlamda yayarak farkındalık yaratmaktır. Bu beceriyi; her yaştan bireyin kazanması hem bireye hem topluma hem de doğaya katkı sağlayacaktır. Bir diğer amacımız bireylerin sorun yaşadıklarında bunu doğaya bakarak ya da doğanın mükemmel tasarımlarından ilham alarak çözebilecekleri fikrini çocuk yaşta aşılayarak bunu alışkanlığa dönüştürmelerine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla, bununla ilgili hayat boyu kullanabilecekleri bilimsel bir bakış açısı kazanarak ekosisteme karşı duyarlı olma ve koruma bilinci geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu projede; BİLSEM öğrencilerin biyobenzetim yaklaşımından yararlanarak doğaya detaylı bakmaları, “bakmak” ve “görmek” arasındaki farkı kavramaları, gördükleri canlıların özelliklerini analiz etmeleri, sorgulamaları ve bu özellikleri kendilerine özgü teknikleriyle yorumlayarak biyotasarım fikirlerine dönüştürmelerini sağlayıcı etkinlikler planlanmıştır.