Zafere Doğru 2023


Tumay S. (Executive), Doğan Y., Dalkılıç F., Tüysüzoğlu G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: December 2023

Project Abstract

"Zafere Doğru 2023" 26 Ağustos-9 Eylül 1922 tarihli Büyük Taarruz ve 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz İlanı konularının inovatif teknolojilerle biçimlendirildiği bir projedir. 2022 ve 2023 yılları tarihimizin bu çok önemli dönemlerinin 100. yıl dönümleridir. Dolayısıyla, millet ve devletimiz açısından egemenliğimizi belirleyen bu askeri ve siyasi girişimlerimizi hatırlamak, yeni kuşaklara aktarmak cumhuriyete karşı olan sorumluluğumuzdur. Projemizin yapılması bu amaçla planlanmıştır.Yönteminde, Milli bilincin canlı tutulması, estetize edilmesi inovatif bir yöntem izlenerek gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Böylelikle, Kültürel Mirasımız farklı boyutta korunacaktır.Projede Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi kullanılacaktır. Projemiz disiplinlerarsı özelliktedir.Proje ekibi; Dokuz Eylül Üniversitesi; Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği,Yabancı Diller Y.O(Geri Dönüş Alınamadı, alternatifler yaratılabilir) gibi akademik birimlerden oluşturulmuştur. Yanısıra, DEÜ Bilgi İşlem Dairesi'nin katılımları projenin işlevselliği açısından gerekliliktir. Proje, uygulama alanı İzmir il sınırlarıdır.Bu sınırlar içerisinde gerçekleşmiş olayların, verileri Arttırılmış Gerçeklik üretimlerine dönüştürülecektir. Android veya iOS işletim sistemli mobil platformlarla kullanıcıların erişimine açılacaktır.Sürecin iş planı aşağıdadır.Uygulamanın bağlamı tarihi olaylardan kaynaklandığı için disiplinlerarası çalışmanın ilk aşamasını tarihçiler oluşturacaklardır.Tarihçilerin seçtikleri veriler

Güzel Sanatlar Fakültesinde estetize edilecektir.Bu aşamadan sonra Bilgisayar Mühendisliği Bölümünce veriler kodlanacaktır. Zafere Doğru 2023" projesi sürecinde oluşan bilgi birikiminin niteliği eğitim programlarında kullanılabilecektir. Disiplinlerin eğitim programlarında güncellemelere yapılabilecektir.Projenin malzemeleri eğitimde kullanılabilecektir.Proje süresince konuyla ilgili farklı akademik yayınlar yayınlanabilecektir.Proje çıktılarından Üniversitemize katma değer sağlayabilecek fırsatlar yaratılacaktır.Üniversitemiz, projenin niteliğinden dolayı farklı kurum ve kuruluşlarca işbirliği yapabilir.Üniversitemiz, bu proje ile yenilikçi anlayışını tarihimizi yeniden üreterek göstermiş olacaktır.