Investigation of the Effects of Standardized Asthma Monitoring in Second and Tertiary Health Centers on Disease Burden and Establishment of Asthma National Registry System.


Creative Commons License

Sevinç C. (Executive), Ömeroğlu Şimşek G. (Executive), Mungan V. D.(Executive), Çelik G. E.(Executive), Aydın Ö., Cengiz A., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2022

Project Abstract

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Merkezlerinde ve Astım İzleminin Standart Bir Şekilde Yapılmasının Hastalık Yükü Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Astım Ulusal Kayıt Sisteminin Oluşturulması