Kuzeybatı Anadolu Tersiyer Yaşlı Granitoidlerin Petrojenezi Üzerine Jeokimyasal ve Duraylıİzotopik Sınırlamalar ve Dünya daki Diğer Skarn Granitoidleri ile Karşılaştırılması


YÜCEL ÖZTÜRK Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: August 2013