An endoscope Cap Producing Precise Photothermal Coagulation Depth and Allowing Positioning (i.e., navigation)


Tozburun S. (Executive), Bağrıyanık H. A., Güneli M. E.

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2022
  • End Date: October 2025

Project Abstract

İyi sınırlandırılmış terapötik derinlik, konumlamaya imkân veren tasarım ve tek seansta geniş bir mukoza yüzeyini tarama yeteneği gibi yenilikçi noktalar üzerine temellendirilen bu araştırma önerisi, fototermal (fotoısısal) koagülasyon için yeterli derinlikte hedef mukoza tabakasına lokal lazer kaynaklı ısısal hasar sağlayan, endoskop ucuna monte edilebilir ve optik olarak şeffaf endoskopik sonda başlığı tasarımı geliştirilmesini amaçlar. Önerilen araştırma projesiyle tamamlanmak istenilen hedefler sırasıyla beş ana madde altında toplanabilir: Hedef-1: Tasarımın mukozal dokuya uyguladığı çevresel (360º) lazer kaynaklı fototermal hasarı tanımlayan bilgisayar simülasyonunun geliştirilmesi ve doku içi sıcaklık dağılımı, ısı akısı, terapi süresi (kaydırma hızı) ve ısısal hasar indeksi gibi karakteristik değişkenlerin hesaplanması. Hedef-2: 3-boyutlu bilgisayar destekli tasarım yazılımı ile tasarımın iyi sınırlandırılmış fototermal koagülasyon sağlaması ve endoskop ucuna monte edilebilmesi için yapılandırılması ve CNC marifetiyle hayata geçirilmesi. Hedef-3: Klinik öncesi hayvan çalışmaları için geliştirilecek son derece şeffaf endoskop başlığın özel tasarım bir endoskopi sistemi ile entegre edilmesi (laboratuvar ortamında kullanılacak bir prototip). Hedef-4: Özel tasarım bir endoskopi sistemi ile bütünleştirilen başlığın fonksiyonel fizibilitesinin (navigasyon, esneklik, vakum emme, kaydırma) ex-vivo tavşan yemek borusunda araştırılması. Hedef-5: Histoloji incelemesi için doku örneklerinin toplanması dahil, geliştirilen sonda başlığına sahip sistemin performansının in-vivo tavşan modelinde doğrulanması.