Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde böbrek dokusuna Eritropoetin in koruyucu etkisinin kronik dönemde araştırılması


BAĞRIYANIK H. A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2005
  • End Date: June 2005