Expolar (Dünya Fuarları), Expolarda Türk Pavyonları


Sayar Y. (Executive), Altun T. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2002
  • End Date: May 2004

Project Abstract

Bu çalışmada ilk aşamada Expoların genel özellikleri ele alınmakla birlikte, temel olarak Expolardaki Türk Pavyonlarının mimari irdelemesi 'kimlik' ve 'mimari temsiliyet' kavramları bağlamında, Türkiye'nin farklı dönemlerde değişen sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısı ve ona göre şekillenen mimarlık ortamı paralelinde yapılmaya çalışılmıştır.