Education Information

Education Information

  • 2012 - 2017 Doctorate

    Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü, Turkey

  • 2004 - 2009 Postgraduate

    Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü, Turkey

  • 1988 - 1998 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2017 Doctorate

    Tonal ve Atonal Müziğe Elektrofizyolojik Yaklaşım, Bir EEG Çalışması

    Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü

  • 2009 Postgraduate

    Müzisyen Beyni: Profesyonel Kadın Müzisyenlerle Müzik Eğitimi Almamış Kadınların Müziği Algılayışındaki Farklar: Bir fMRI Çalışması

    Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü