Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2009 - 2016 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

    Committee Member

Scientific Refereeing

  • March 2019 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

    National Scientific Refreed Journal