Research Areas

Social Sciences and Humanities

mimarlık ve kuram, yakın tarih/modernleşme, toplum, sanat ilişkileri

Architecture

mimarlık ve modernleşme, Cumhuriyet modernleşmesi ve mimarlık

Engineering and Technology

mimari tasarım