Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modernite ve Hareket Kavramlarının Kent ve Mimarlık ile İlişkisi Üzerine Bir İrdeleme

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, April 5-6, 2019, İzmir, Turkey, İzmir, Turkey, 05 April 2019, pp.799-813

3 Bazaars in 1 Center

XXII. World Congress of Architecture, Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, İstanbul, Turkey, 3 - 07 July 2005, pp.392

Mimarlık Eğitiminde Kalite Olgusu

X. International Building and Life Congress, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 1998, pp.39-49

Books & Book Chapters

Noktadan Mekana 2

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2018

Agora’xxda Yaşam Kapsülü Tasarımı

in: Noktadan Mekana 2, Özlem Arıtan, Burcu Gülay Taşçı, Ebru Güller, Nurten Özdemir, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.104-109, 2018 Sustainable Development

Duyular Üzerinden Kemeraltı’xxnı Okumak-3. Aşama: Hacimden Mekana Algı İstasyonları

in: Noktadan Mekana 2, Özlem Arıtan, Burcu Gülay Taşçı, Ebru Güller, Nurten Özdemir, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.80-88, 2018 Sustainable Development

MİM 1501 Temel Tasarım Stüdyosu

in: Noktadan Mekana 2, Özlem Arıtan,Burcu Gülay Taşçı,Ebru Güller,Nurten Özdemir, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.9-14, 2018 Sustainable Development

Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe İzmir’xxdeki Demiryolu Ulaşım Mekanlarının Modernleşme, Sanayileşme, Hareket ve Kamusallık İlişkisi Üzerinden Okunması

in: İzmir’xxde Kent, Mimarlık ve Kamusallık, İlknur Türkseven Doğrusoy, Sibel Ecemiş Kılıç, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.13-44, 2017 Sustainable Development

Noktadan Mekana

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012

İki Kütle Arasında Geçiş

in: Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/ Çalışmalar, Didem A. ALTUN,İnci UZUN, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.114-117, 2012 Sustainable Development

Yöresel Yemek Atölyesi Tasarımı

in: Noktadan Mekana/ Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım 1. Sınıf İşler/Çalışmalar, Didem A. ALTUN,İnci UZUN, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.188-192, 2012 Sustainable Development

Doğa Araştırma Birimi

in: Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/ Çalışmalar, Didem A. ALTUN,İnci UZUN, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.208-217, 2012 Sustainable Development

Sümerbank Yerleşkeleri: Cumhuriyet Modernleşmesi'nin İdeolojik Varyasyonlarına İlişkin Mekânsal Bir Okuma

in: Fabrika'da Barınmak- Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de İşçi Konutları: Yaşam, Mekan ve Kent, Ali Cengizkan, Editor, Arkadaş Yayınevi, Ankara, pp.176-213, 2009

Public Space Models of Turkish Republican Architecture

in: The World As a Global Area- Critical Perspectives on Public Space, Larbi Touaf,Soumia Boutkhil, Editor, Cambridge Scholars Publishing, London, pp.3-13, 2008 Sustainable Development

Metrics

Publication

33

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals