Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Locating Field Hospitals Based on Seismic Vulnerability of the Building Stock in Izmir Bayrakli

International Symposium of the International Federation for Structural Concrete, fib Symposium 2023, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2023, vol.350 LNCE, pp.1459-1468 Sustainable Development identifier

2.5MW Rüzgâr Türbininin Dinamik Özelliklerinin Titreşim Verileri Kullanılarak Belirlenmesi

Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2022, pp.179-191

DATA ACQUISITION FRAMEWORK AND SYSTEM IDENTIFICATION OF AN IN-SERVICE WIND TURBINE

The 9th International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC), Vancouver, Canada, 3 July - 06 December 2022, pp.1-8 Sustainable Development

DATA ACQUISITON FRAMEWORK AND SYSTEM IDENTIFICATION OF AN IN-SERVICE WIND TURBINE

9th International Operational Modal Analysis Conference, Vancouver, Canada, 3 - 06 July 2022, pp.1-8 Creative Commons License Sustainable Development

Uncertainty Analysis of Damage Identification Results Based on Finite Element Model Updating

European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2020, 6 - 09 July 2020, vol.127, pp.32-40 identifier

Model Updating and Damage Detection of a 3D Printed Model Frame

12th PARIS – FRANCE International Conference on Innovations in “Engineering and Technology” (PIET-18), 17 - 19 September 2018

TARİHİ YIĞMA BİNALARI OLUŞTURAN ÜÇ TABAKALI TAŞ YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEMDIŞI ETKİLERE GÖRE MODEL KALİBRASYONU: İSABEY CAMİİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.483-492

Tarihi Yığma Binaları Oluşturan Üç Tabakalı Taş Yığma Duvarların Düzlemdışı Etkilere Göre Model Kalibrasyonu: İsabey Camii Örneği

6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.483-492

Modal Parameter Estimation Results of RC Frames at Different Damage Levels

SMAR2015 - Third Conference on Smart Monitoring, Assseement and Rehabilitation of Civil Structures, Antalya, Turkey, 7 - 09 October 2015

Tarihi Özellikteki Bir Çelik Demiryolu Köprüsünün Yapı Sağlığının Sonlu Elemanlar Modeli Güncellemesi Teniği ile İzlenmesi

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 03 October 2015, vol.1, pp.367-375

İzmir de Yapı Stoku Envanter Çalışmaları

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı - 8UDMK, İstanbul, Turkey, 11 - 15 May 2015

Modal Identification Results of Quasi-statically Tested RC Frames at Different Damage Levels

33rd IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics, Florida, United States Of America, 2 - 05 February 2015, pp.215-226 identifier identifier

Asma tavan sistemlerinin deprem performanslarının araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Dördüncü Toplantısı, Trabzon, Turkey, 3 - 04 May 2013

Çelik Model Köprünün Yapı Sağlığının Gözlenmesi

2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2011

PREFABRİK BETONARME MOMENT AKTARAN KOLON-KİRİŞBİRLEŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ulusal Yapı Mekani􀃷i Laboratuvarları Toplantısı - 2011, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 May 2011

Gerçek Zamanlı Uzaktan Erişimli Sarsma Tablası Laboratuarı

1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 07 November 2009

İzmir Eski Gümrük (Balık Hali- Konak Pier)Binasının Güçlendirilmesi

2. Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009

Depreme Bağlı Yangınların Oluşum Mekanizmaları ve AlınabilecekÖnlemler

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2001, pp.43-52

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

238

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

245

H-Index (Scopus)

7

Project

17

Thesis Advisory

9

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals