Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bio-ecological features of Aoridae fauna in Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 meadows on the coast of Turkey

III. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.164-172

Alien benthic Amphipods in the Mediterranean Area

International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.259

Crustaceans associated with Posidonia oceanica (L.) Delile in Izmir Bay (Aegean Sea, Eastern Mediterranean

International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.109

İklim değişikliğinin Akdeniz’de sucul canlılar üzerine olası etkisi. KILIÇ-MEÜ-CERES Projesi

Uluslararası İklim Değişikliği ve Deniz Balıkları Çalıştayı, Muğla, Turkey, 22 May 2017, pp.1

Feeding habits of comber Serranus cabrilla in Izmir Bay (The Eastern Aegean Sea)

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.1

Denizel Ekosistemde Crustacea Türlerinin Önemi

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.245

İzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolü

XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.1150