Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - 2014 Assistant Professor

  Izmir University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2012 Assistant Professor

  Pamukkale University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

 • 2009 - 2011 Expert

  Pamukkale University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

 • 2004 - 2009 Research Assistant

  Pamukkale University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Managerial Experience

 • 2018 - 2020 Assistant Director of the Institute

  Dokuz Eylul University

 • 2012 - 2014 Head of Department

  Izmir University

Courses

 • Undergraduate Anatomiye Giriş ve Terminoloji (TEORİK)

 • Undergraduate Plexus lumbosacralis (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Karın duvarı anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Terminoloji (Anatomiye giriş ve Terminoloji) (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Hemşirelik ve Sağlık Bilimine Giriş II- Modül-1: KALP ANATOMİSİ (TEORİK)

 • Undergraduate Karın duvarı anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Cranium kemikleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Plexus lumbosacralis (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Sinir sistemine giriş (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Sindirim sistemi anatomisi-I (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate SDK 1104 Blok 4- Solunum, Dolaşım, Kalp anatomisi (UYGULAMA)

 • Undergraduate Plexus cervicalis, Plexus brachialis (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Pankreas, Karaciğer ve safra yolları anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Kafa bütünü (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Deri ve derinin eklentileri, Meme anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Kafa bütünü i (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Pankreas anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Cranium kemikleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Lenfatik organlar (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Plexus cervicalis (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Plexus brachialis (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Periton anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Medulla spinalis'in anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Hemşirelik ve Sağlık Bilimine Giriş II- Modül-1:KALP ANATOMİSİ (UYGULAMA)

 • Undergraduate Medulla spinalis'in anatomisi (TIP)(UYGULAMA)

 • Undergraduate Karaciğer ve safra yolları anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Doctorate Sindirim sistemi (Tıpta Uzmanlık) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Meme anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Baş kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Sindirim sistemi anatomisi-II (TIP) (UYGULAMA)

 • Doctorate Urogenital sistem ve iç salgı bezleri (UYGULAMA)

 • Undergraduate Deri ve derinin eklentileri (TIP) (TEORİK)

 • Doctorate Urogenital sistem ve iç salgı bezleri (TEORİK)

 • Doctorate Sindirim sistemi (Tıpta Uzmanlık) (TEORİK)

 • Undergraduate Sindirim sistemi anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Kalbin anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Üst ekstremite kemikleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Beyin sapı (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Üriner sistem anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Üst ekstremite eklemleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Genel kas bilgisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Medulla oblangata'nın iç-dış yapısı (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Üst ekstremite kemikleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Genital sistem innervasyonu (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Diencephalon (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate BOS dolaşımı, ventriküller, dura mater sinusları (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Genel eklem bilgisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Solunum sistemi anatomisi-I (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Beyin sapı (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Aksiyal iskelet kemikleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Göğüs boşluğu anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Serebellum ve bazal ganglionlar (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Aksiyal iskelet eklemleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Pelvis, perine anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Tiroid bezi anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Solunum sistemi anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Medulla spinalis’in anatomisi (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Denge ve işitme yolları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Kalbin anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Alt ekstremite kasları (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Cerebellum anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Alt ekstremite kemikleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate İşitme ve denge organı anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Üst ekstremite arterleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Kadın genital organları anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Medulla spinalis ve columna vertebralis (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Aksiyal iskelet kemikleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Bazal ganglionlar (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Üst ekstremite kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Venöz sistem (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Otonom sinir sistemi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Alt ekstremite arterleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Telencephalon,Broadman alanları, Cortex cerebri (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Kranial sinirler (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Sırt kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Görme yolları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Tiroid bezi pankreas antomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate İşitme ve denge organı anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Aksiyal iskelet eklemleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Limbik sistem (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Erkek genital organları anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Alt ekstremite eklemleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Mesencephalon'un iç-dış yapısı (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Üriner sistem anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Otonom sinir sistemi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Serebrum makroskopik anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Sırt, boyun, göğüs, karın kasları (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Alt ekstremite kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Beyin damarları (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Gövdenin arterleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate BOS dolaşımı, ventriküller, dura mater sinusları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Alt ekstremite eklemleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Alt ekstremite kemikleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Kranial sinirler (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Gövdenin arterleri, Alt ekstremite arterleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Solunum sistemi anatomisi-II (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Medulla spinalis ve columna vertebralis (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Göğüs kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Yaz okulu, FTR Yüksek Okulu: Lokomotor sistem, Spinal sinirler (TEORİK)

 • Undergraduate Orbita ve göz anatomisi (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Cerebrum makroskopik anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Baş-boyun arterleri (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Orbita ve göz anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Pons'un iç-dış yapısı (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate İnter-trans kortikal bağlantı yolakları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Beyin damarları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Pelvis, perine anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Beyin ana (fonksiyonel) alanları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Lenfatik sistem (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Limbik sistem (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Lenfatik sistem (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Erkek genital organları anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Üst ekstremite kasları (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Cerebellum, nuclei basales (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Boyun kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate İnen çıkan yollar (Medulla spinalis) (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Baş-boyun arterleri, Üst ekstremite arterleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Yaz okulu, FTR Yüksek Okulu: Lokomotor sistem, Spinal sinirler (UYGULAMA)

 • Undergraduate Boyun anatomisi (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Kranial sinirler (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Karın kasları (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Portal sistem (TIP) (TEORİK)

 • Undergraduate Telecephalon’un substantia albası, BOS dolaşımı, ventriküller (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Üst ekstremite eklemleri (TIP) (UYGULAMA)

 • Undergraduate Medulla spinalis’in inen-çıkan yolları (FTR) (TEORİK)

 • Undergraduate Otonom sinir sistemi (FTR) (TEORİK)