Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Roma Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları Olarak Tahkim (Compromissum) ve Sulh (Transactıo),

Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.2 "Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları" Uluslararası Sempozyumu.2, İzmir, Turkey, 29 - 30 April 2021, pp.441-464

Books & Book Chapters

Roma Hukukunda Ceza Koşulu (Stipulatio Poenae)

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2018

Metrics

Publication

9