Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Roma Hukukunda Ceza Koşulu (Stipulatio Poenae)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Klasik Dönem Roma Hukukunda actio pro socio ve actio communi dividundo ilişkisi

  Dokuz Eylul University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü