Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2024 Doctorate

  Ege Üniversitesi

  Doctorate

 • September 2023 Doctoral Examination

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • May 2022 Doctoral Examination

  Ege Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2018 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erciyes Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2022 - Continues Türk Farmakoloji Derneği - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Uyumlu Yeterlilik Kurulu

  Executive Board Member

 • 2021 - Continues T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu Sustainable Development

  Member of Advisory Board

 • 2012 - Continues The International Association of Forensic Toxicologists

  Member

 • 2006 - Continues Türk Farmakoloji Derneği - Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu

  Executive Board Member

 • 1997 - Continues Türk Tabipler Birliği

  Member

Scientific Refereeing

 • August 2014 HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

  SCI Journal

 • June 2014 HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

  SCI Journal

 • April 2014 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI

 • March 2014 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2013 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI

 • May 2012 HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

  SCI Journal

 • April 2012 HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

  SCI Journal

 • January 2012 HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

  SCI Journal

 • December 2011 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI

 • November 2006 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI

 • June 2006 TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

  Journal Indexed in ESCI