Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Research on Migration, Methodogical Approach

4th International Humanities Congress/ IV. Uluslararası Beşerî Bilimler Kongresi: “Sosyal Bilimler Perspektifinden Dünden Bugüne Göç Kongresi”, İzmir, Turkey, 17 - 19 November 2023

Discussions On “Cosmopolitan Citizenship” In Conceptual Perspective

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, 16 - 18 June 2023

Toplumsal Yönleriyle Hasta-Hekim İletişimi: “En İyi Hekim” Arayışı

9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.228

Grup Davranışı ve Liderlik Kavramları Açısından Ahilik Anlayışı

Uluslararası "Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş" Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2021

EFFECT OF NEW FORMS OF COMMUNICATION ON MARRIAGE: THE RELATION OF SOCIAL MEDIA USAGE AND DIVORCE

4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, Tokyo, Japan, 19 February 2021, pp.263-264

Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı: İETT Örneği

1. INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, Adana, Turkey, 22 - 23 February 2020

Marka İmajı ve Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya BMW ve Mercedes Örneği

International Congress of Management Economy and Policy 2019 Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.33

Sosyal Medya Kullanımında Ahlaki Boyut

3rd International EMI, Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nicosia, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.201

Instagram Usage as A New Media Tool Among Universities For Corporate Communication The Case Of The TRNC Universities

Twenty Eighth Annual World Business Congress, Nicosia, Cyprus (Kktc), 12 - 16 June 2019, vol.28, pp.136-141

Exploring the Concept of Organizational Cynicism: A Metasynthesis Study

Twenty Eighth World Business Congress, Nicosia, Cyprus (Kktc), 12 - 16 June 2019, vol.28, pp.127-141

Social Effects of Social Media Usage-Legal Context

8th International Conference on Law Society (ICLAS 2019), İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.48

Bir Sosyal Medya Aracı Olarak Instagram Kullanımı ve Kişisel İletişim Kaygısı Üzerine Üniversite Öğrencileri ile Araştırma

2nd International EMI, Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi ve Bir Eğitim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı

2nd International EMI, Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.62

Kıbrıslı Türklerde Din Yaklaşımı: İnanç ve Dini Törenler

2nd International EMI, Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Kıbrıslı Türklerin Göçmenlere Bakışı

1. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Nicosia, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018

Sosyal Kimlik Ölçümleri: Bir Değişken Olarak Kimlik

17 Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2010, pp.73

Eğitim Sistemi İçerisinde Liselerde Sosyoloji Derslerinin Etkinliği

IV. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.126

Sosyolojiden Psikiyatriye Bakışlar

16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2009

Göç, Sebep mi, Sonuç mu?

14 Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2007, pp.166

Books & Book Chapters

TEMATİK İÇERİK ANALİZİ İLE GÖÇ KONULU ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

in: Sosyal Bilimler Çerçevesinde Güncel Araştırmalar, Bedriye TUNÇSİPER, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.113-133, 2023

TOPLUMSAL DÜZEN, BİREY VE AHLÂK

in: Sosyoloji Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, Konuk Kandemir, Nebiye, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.1-21, 2023

THE SOURCES OF MORAL IN THE CONTEXT OF ETHICS- MORAL DISCUSSIONS

in: INTERDISCIPLINARY ETHICS:APPROACHES, Nebiye KONUK KANDEMİR, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.9-24, 2023

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BİLİM YOLCULUĞU

in: Bilim Felsefesi Yazıları-1 Bilim Dili ve Bilim Anlayışı, Yücel Yüksel, Semra Uçar, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.127-151, 2021

Contagious Diseases and Social Structure: Turkey during the Covid-19 Pandemic

in: COMMUNICATION STUDIES IN PANDEMIC:THE PANORAMA OF TURKEY, Zekiye Tamer Gencer, Editor, Peter Lang, New York, pp.49-75, 2021

AS A NEW CONCEPT MORAL PANIC HUNTERS IN DIGITAL AGE IN THECONTEXT OF VIRTUAL IDENTITIES AND MORAL PANIC

in: Ideology in Communication Studies, Assist. Prof. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU, Editor, SRA Academic Publishing(Strategic Researches Academy), Klaipeda, pp.1-32, 2020

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

in: Yeni Yüzyılda İletişim Araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editor, Iksad Pubications, Ankara, pp.263-288, 2019

SOCIAL MEDIA AND LEGAL STRUCTURE: EXAMPLES FROM TURKISH LAW SYSTEM

in: New Horizons in Communication Age, Dr. Birgül ALICI Assist. Prof. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.85-116, 2019

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TOPLUMSAL ETKİLERİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2, Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Ivpe Yayınevi, Cetinje, pp.793-817, 2019

BİLGİSAYAR OYUNU OYNAYANLARIN ÖFKE ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar-2, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.475-494, 2019

SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar-4, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.381-400, 2019

ÖRGÜTSEL HESAP VEREBİLİRLİK VE BİLGİ UÇURMA-ETİK YAKLAŞIM

in: Sosyoloji Araştırmaları, Cahit Aslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.23-43, 2019

Almanya’da Yaşayan Türklerin Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüme Bakış Açıları Bir Odak Grup Çalışması

in: İletişim Bilimleri Çalışmaları II, Aslıhan DOĞAN TOPÇU, Gürhan TOPÇU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.27-42, 2019

OYUN KURAMI İLE İLİŞKİLİ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Mustafa GÜNAY, Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.51-66, 2019

Bir Şehirli Kimliği Göstergesi Olarak İstanbulluluk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. Yayınları, İstanbul, 2015

CAN KINSHIP IDENTITY BE CONVERTED INTO A CONSENSUS TOOL IN URBAN LIFE?

in: Urban and Urbanization, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay, Assoc. Prof. Dr. Igor Sharuho, Assoc. Prof. Dr. Emin Atasoy, Managing Editor: Assist. Prof. Dr. Mehmet Bayartan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.752-763, 2014

URBANITE LIFE OFFERED IN ADVERTISEMENTS OF HOUSING PROJECTS IN ISTANBUL

in: Urban and Urbanization, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay, Assoc. Prof. Dr. Igor Sharuho, Assoc. Prof. Dr. Emin Atasoy, Managing Editor: Assist. Prof. Dr. Mehmet Bayartan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.622-635, 2014 Sustainable Development

Metrics

Publication

54

Project

2

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals