Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2020 - 2021 Associate Professor

  Cyprus University Of Social Sciences, Faculty Of Humanıtıes And Socıal Scıences, Department Of Psychology

 • 2017 - 2020 Lecturer PhD

  Cyprus University Of Social Sciences, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Guıdance And Psychologıcal Counselıng

 • 2016 - 2017 Lecturer PhD

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Socıal Servıces

 • 2014 - 2016 Lecturer PhD

  Air War Academy Command, Rectorate

 • 2015 - 2015 Lecturer PhD

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Merkez Danışma Kurulu Üyeliği

  Dokuz Eylul University, Rektörlük, Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2023 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Rektörlük, Stratejik Araştırmalar Merkezi

 • 2022 - Continues Staj Başkanı

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Head of Department

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Non Academic Experience

 • 2013 - 2022 Şube Müdürü

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-İBB-İETT Genel Müdürlüğü

 • 1998 - 2022 Şube Müdürü

  Other Public Institution, İETT Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 • 2012 - 2013 Strateji Planlama Şube Müdürü

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İBB, İETT Genel Müdürlüğü

 • 2010 - 2012 Eğitim Şube Müdürü

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İBB, İETT Genel Müdürlüğü

 • 1998 - 2010 Kontrolör

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İBB, İETT Genel Müdürlüğü

 • 1995 - 1996 Öğretmen

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Samsun 19 Mayıs Ballıca Çok Programlı Lisesi

Courses

 • Undergraduate Staj

 • Undergraduate Kültür Kimlik ve Toplum

 • Postgraduate Küreselleşme ve Sivil Toplum

 • Postgraduate Kozmopolitan Yurttaşlık

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Sosyoloji Tarihi

 • Undergraduate Sosyal Hizmetlerin Sosyolojisi

 • Undergraduate İktisat Sosyolojisi

 • Undergraduate Staj

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Dijital Sosyoloji

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Postgraduate Kamusal Alan Tartışmaları

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Sosyal Antroploji

 • Undergraduate Eğitim Sosyolojisi

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Undergraduate Kültürel Antropoloji

 • Undergraduate Kadına Yönelik Şiddet

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji

 • Undergraduate Sosyal Medyanın Etkileri

 • Undergraduate Felsefeye Giriş

 • Undergraduate Sosyoloji

 • Postgraduate Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet

 • Undergraduate

 • Undergraduate Sosyal Medyada Pazarlama

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Aile İçi Şiddeti Önleme ve Sosyal Hizmetlerin Rolü

  Konuk Kandemir N.

  D.ÖZER(Student), Masters (Non-Thesis), 2015