Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncel Gelişmeler Işığında Montrö Sözleşmesi'nin Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2022, pp.154

Doğu Akdeniz'deki Milli Çıkarlar ve Türkiye'nin Uluslararası Hukuki Konumu

Nişantaşı Üniversitesi Anayasa Tartışmaları Gündemine Hukuki, Ekonomik ve Siyasi Bakış Açısıyla Bütünleşik Yaklaşım Çalıştayı, Turkey, 04 June 2021

Yargıtay Kararları Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk Hukukundaki Yeri

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Turkey, 04 January 2021, pp.202-203 Sustainable Development

Türkiye’de Medyanın Kadına Biçtiği Rol ve Bununla Mücadele İçin Öneriler

2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018

Türkiye’nin Sınıraşan Sular Politikasının Güncel Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi

Su Hukuku Ve Politikaları Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, Turkey, 6 - 07 October 2016

Türkiye’de Sığınan Yabancıların Hukuki Statüsü

İZMİR ULUSLARARASI GÖÇ VE İLTİCA SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 09 April 2016

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı

Türk Alman Hukukçuları Sonbahar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 08 November 2015

1915 Olaylarının UAD’nin İki Kararı Işığında Değerlendirilmesi

Kadim Dostluğun 100 Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 11 April 2015

Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında Türkiye’nin Mülteci/Sığınmacı Meselesi Sorunlar-Çözüm Önerileri

ULUSLARARASI HUKUKU VE ADALETİ YENİDEN DÜŞÜNMEK, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

12

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals