Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilikte Güvenlik, Emniyet Ve Çevre Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  A Model Proposal for Net Environmental Benefit Analysis in Ship-Source Oil Pollution Response: An Application for Aliaga Bay

  Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

 • 2017 Postgraduate

  Çalışanların tükenmişlik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumu üzerine etkisi: Balıkçı sınıfı gemiadamları üzerine bir araştırma

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilikte Güvenlik, Emniyet Ve Çevre Yönetimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Mapinfo Pro Temel Seviye Eğitimi

  Vocational Training , Başarsoft

 • 2019ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi-Bilgilendirme ve İç Denetçi

  Quality Management , RINA ACADEMY

 • 2017Yönetim ve Liderlik

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Makale Yazma ve Yayınlama-1

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Proje Yazma

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Ölçek Geliştirme

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi-3 (Değerlendirme İlkeleri ve Soru Hazırlama Teknikleri)

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi-1 (öğretim yöntem ve teknikleri)

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi-2 (Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma, Girişimci Mezun Yetiştirme)

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Temel Eğitim Becerileri

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası

  Occupational Health and Safety , ISAMER