Education Information

Education Information

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Fareddin er-Razi ile İbn Teymiyye`nin Kur`an`a yaklaşımları

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Muhammed b.Ebi Bekr er-Razi ve Tefsiru Surati’xxl-En’xxam isimli eseri (I)

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic