Education Information

Education Information

 • 1988 - 1995 Doctorate

  Ege University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1977 - 1981 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  İzmir Gazeteleri(1923-1950)' ndeki Milli Mücadele Romanları Üzerinde Bir Araştırma

  Ege University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 1987 Postgraduate

  Bezmi Nusret Kaygusuz'un Hayatı

  Ege University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü