Announcements & Documents

Biyokimya Ders Notları
Lecture Note
10/11/2021

Biyokimya Ders Notları

Thesis Documents

Development of antibiotic carriers by materials based marine wastes
HPLC determination of codeine and modelling of its optimisation process by artificial neural network
Posidonia oceanica (L.) ölü yapraklarindan aktif karbon eldesi ve karakterizasyonu
Doğal liflerle güçlendirilmiş kendi yüzeyini temizleyen boyaların hazırlanması ve antifouling performanslarının değerlendirilmesi
Bazı çevre dostu biyositlerin antifouling performansı
Caulerpa türleri kullanılarak gümüş nanopartiküllerin yeşil sentezi
Biyoaktif ve alerjen proteinlerin in silico araçlarla tanımlanması
Zostera nolti̇i̇ ölü yapraklarinda zosteri̇k asi̇t düzeyleri̇ni̇n sezonal deği̇şi̇mi̇
Antifouling boya teknolojisinde in-siliko modeller
Caulerpa Racemosa ekstraktındaki bitki büyüme düzenleyicilerinin aydınlatılması
Türk kıyılarındaki deniz hıyarlarından biyo-endüstriyel aktif ajanlar
Caulerpa türlerinden caulerpinin Sarpa salpa'ya geçişi
Bioinformatics applications in food biotechnology
Production of liquid seaweed fertiliser from Caulerpa racemosa var. cylindracea and its biochemical effects on the commercial seeds
Deniz bitkilerinden elde edilen çevre dostu sekonder metabolit kokteyllerinin antifouling performansları